• Vzdělávání
  Vzdělání pro každého
  Našim žákům se snažíme poskytnout to nejlepší možné vzdělání.
 • Přijďte nás navštívit!
  Naše škola děti BAVÍ!
  Našim žákům poskytujeme kompletní nabídku vzdělání, sportu a volnočasových aktivit.
 • Kvalitní vzdělání
  pro budoucnost Vašich dětí
  Správný základ pro budoucí život všech našich absolventů.

Ve školním roce 2021/2022 navštěvuje naši školu 303 žáků

V provozu jsou dvě oddělení školní družiny s kapacitou 60 žáků.
Kapacita školního klubu je 220 žáků.
Kapacita školní jídelny je 330 jídel denně.

Více informací

Školní poradenské pracoviště

Kvalitní poradenské služby učitelům, žákům i jejich rodičům.
Péče o nadané žáky.
Řešení problémů souvisejících se školní docházkou...

Více informací

Naše Činnost

Nabízíme:

Moderní vybavení učeben

Naše škola je prostřednictvím dotací a sponzorských darů pravidelně vybavována nejmodernější výukovou technikou.

Pedagogický sbor

Naši zaměstnanci jsou kvalifikovaní a kontinuálně se vzdělávají.

Naši absolventi

Absolventi ZŠ Tvrdonice každoročně nacházejí uplatnění v dalším studiu i životě.

Aktuality a upozornění

Aktuální informace a upozornění pro rodiče i žáky školy.

Naši žáci vybírali příspěvky na pomoc Ukrajině
Na podnět žáků naší školy byla v pátek 18.3. vyhlášena tzv. SBÍRKA NA UKRAJINU. V hodinách výtvarné výchovy vyrobili žáci 7. a 8. ročníků tematické placky v barvách ukrajinské vlajky. Zapojili se i učitelé. Paní učitelka Šlosar a paní učitelka Čechová vytvořily žlutomodré látkové stužky. Jednotná cena těchto věcí k prodeji byla 20 Kč. Organizaci celé akce si vzal na starost školní parlament. Celý pátek se nesl v duchu Ukrajiny – žáci i zaměstnanci školy se oblékli do ukrajinských barev a nosili hrdě placky či stužky. Děti během dne prodávaly placky a stužky mezi všemi třídami. Po odpoledním sečtení jsme nestačili zírat – vybralo se téměř 15 000 Kč! Z této částky bude přesně 912 Kč použito na zaplacení obědů pro ukrajinského chlapce (který navštěvuje naši školu?), a to na 2 měsíce. Zbylých cca 14.000 se rozdělí na stravovací a hygienické potřeby Ukrajinců, kteří jsou ubytovaní v Tvrdonicích, a to v penzionech Čičina a U Kosíků. Zástupci školního parlamentu už peníze osobně předali. Děkujeme moc všem, kteří se na celé akci podíleli a přispěli na dobrou věc.